Make your own free website on Tripod.com
 
Şaşılık nedir ?

Gözün düz bakış istikametinden kaymasına şaşılık denir. İçe, dışa veya dikey şekillerde karşımıza çıkabilir. Bir göz bir cisme bakarken diğeri kayar. Kaymalar tek taraflı olabildiği gibi iki taraflı (alternan) da olabilir. İki taraflı şaşılıkta bazan sağ göz, bazan sol göz kayar. İkisinin aynı anda kayması söz konusu değildir.

Nedenleri

Genellikle kalıtımsaldır. Doğum travması, ateşli hastalık veya düşme, çarpma gibi travmalardan sonra da çıkabilir.

İçe şaşılık

En sık rastlanan şaşılık şeklidir. Göz bozukluğuna bağlı olabildiği gibi
herhangi bir göz bozukluğu olmadan da ortaya çıkabilir. İçe kayma hipermetroplarda sıkça görülür.

Dışa şaşılık

Aralıklı veya sürekli dışa kayma şeklinde olabilir. Dışa kaymalarda miyopi daha sıktır.

Dikey şaşılık

Tek başına olabileceği gibi içe ve dışa şaşılıklarla birlikte olabilir.


Şaşılığın tedavisi
· göz bozukluğu varsa gözlük,
· göz tembelliği varsa tembellik tedavisi,
· tek taraflı ise iki taraflı(alternan) hale getirmek,
· ameliyat

Şaşılık gözlükle yeterince düzelmiyorsa veya göz bozukluğu yoksa
ameliyat yapılmalıdır. 7 yaşından sonra yapılacak ameliyatların çok yararı yoktur.