Make your own free website on Tripod.com
 

Miyopi nedir ?


Üç çeşit göz bozukluğu vardır. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizm. Bu göz bozukluklarının hepsinde de uzak görüşte azalma olur.

Çeşitli tipleri olmakla birlikte miyopi sıklıkla gözün ön-arka boyunun
normalden uzun olmasına bağlıdır. Bu nedenle göze gelen ışıklar kornea
ve lensde kırıldıktan sonra retinada görme merkezinde odaklaşamaz,
retinanın önünde odaklaşır. Dolayısıyla retina üzerine cisimlerin bulanık
görüntüsü düşer. Miyop kişiler miyopilerinin derecesine bağlı olarak
uzaktaki cisimleri net göremezler. Yakın görme nettir ve bu nedenle
miyoplarda göz tembelliği diğer göz bozukluklarına göre daha azdır.

Miyopinin iki ana tipi vardır. Basit miyopi ve habis miyopi.
Basit miyopi

5 diyoptriye kadar olan ve 23-24 yaşlarından sonra ilerlemeyen ya da çok
az ilerleyen miyopi türüdür. Basit miyop olan kişiler gözlerini kısarak uzağı net görmeye çalışırlar.


Habis miyopi
Miyopi hastalığı adı da verilir. Hastanın miyopisi 5 diyoptrinin üstündedir ve ilerlemesi 40-45 yaşlara kadar sürer. Bu tip miyopide göz normalden oldukça uzundur ve bu uzamaya bağlı olarak retina tabakaları çok incelmiştir. Bu tip miyopi gözlük veya lensle düzeltilse bile, görme normalden düşük kalır. Oluşabilecek sorunlar açısından özellikle habis miyopide gözler en az yılda bir kez detaylı incelenmelidir. Retina incelmesine bağlı delik veya yırtık saptanırsa lazerle etrafı çevrilmelidir.

Miyopide tedavi

a-) Gözlük
b-) Kontakt lens
c-) Eksimer lazer (LASİK veya PRK)

Miyoplar gözlük veya kontakt lensle normal görebilirler, ancak gözlük
veya kontakt lens kullanmak istemeyen kişiler için kesin çözüm günü-
müzde eksimer (excimer) lazer ile miyopinin ortadan kaldırılmasıdır.
1.5 diyoptrinin üzerinde, 18 yaşından büyük miyoplara lazer uygula-
nabilir.


Bakınız:

LASİK ve PRK