Make your own free website on Tripod.com
 

Hipermetropi nedir?

Üç çeşit göz bozukluğu vardır.
Miyopi , Hipermetropi ve Astigmatizm.

 


Hipermetropi genellikle gözün ön-arka uzunluğunun normalden kısa
olmasına bağlı bir göz kusurudur. Göze gelen ışınlar kornea ve lensde
kırıldıktan sonra retinanın (görme tabakasının) gerisinde odaklaşır. Bu
nedenle retinada bulanık bir görüntü oluşur. Hipermetroplar uyumlarını kullanarak uzağı ve yakını görebilirler, ancak hipermetropi arttıkça uzağı ve yakını görmede uyum gücü yetersiz kalır ve hem uzak hem yakın bulanıklaşır. Bu nedenle hipermetropide göz tembelliğine daha sık rastlanır. Çocuklar uyum güçlerini zorlayarak yakını görmeye çalıştıkça uyum ile birlikte gözün içe dönmesi de orantılı olarak uyarıldığından bu durum gözün içe kaymasına neden olur. Kayan göz genellikle tembel kalır. Bu durumun ileri yaşlarda farkına varılması aileleri üzer. Zira 7-8 yaşlarından sonra tembelliğin tedavisi çok zor, hatta imkansızdır. Bu nedenle çocukların mutlaka en geç 3-4 yaşlarında göz muayenesinden geçirilmesi gerekir.
Hipermetropinin tedavisi

a-) Gözlük
b-) Kontakt lens
c-) Eksimer lazer ( LASİK veya PRK )

Gözlük yada kontakt lens kullanmak istemeyen hipermetroplara eksimer
lazer uygulanabilir. Günümüzde lasik yöntemiyle yapılan lazer tedavisi
18 yaşından sonra 4 diyoptriye kadar hipermetroplarda etkilidir.
Bazı durumlarda hipermetroplara 16 yaşından sonra da eksimer lazer
uygulanabilir.

Bakınız:
LASİK ve PRK
Şaşılık