Make your own free website on Tripod.com
 
Dekolman nedir ?

Retinanın (görme tabakasının) gözün diğer tabakalarından ayrılması ve
araya sıvı dolmasıdır. Görme kaybolur. En sık rastlanan şekli yırtıklı
dekolmandır.
Yırtıklı retina dekolmanı: Özellikle yüksek miyoplarda görülür.Yüksek
miyoplarda (habis miyopide) göz normale göre fazla uzundur.Bu uzama
esnasında gözün bütün tabakaları gibi retina da incelir.Yer yer dejeneratif
dediğimiz doku bozulması ve doku kayıpları olur. Retina bu incelme
yerlerinden delinir. Bir süre sonra göz hareketleriyle yırtık oluşur.
Yırtıktan göz içi sıvısı retina altına sızar ve retinayı yerinden ayırır.
Böylece dekolman ortaya çıkar.

Tedavi

Özellikle yüksek dereceli miyopların göz dibi çevresi her yıl
incelenmelidir. Delik veya yırtık saptanırsa lazerle çevrelenerek, bir baraj
yapılmalıdır. Retina dekolmanı oluşmuşsa tek çare ameliyattır.