Make your own free website on Tripod.com
 
Astigmatizm nedir ?

Üç çeşit göz bozukluğu vardır. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizm.

Astigmatizm korneanın her yönde aynı eğiklikte (daire şeklinde) olmamasından kaynaklanan bir göz kusurudur. Basitçe gözün top gibi değil yumurta gibi olması şeklinde tarif edilebilir. Buna bağlı olarak retinada (görme tabakasında) bulanık bir görüntü oluşur. Astigmatizm kelime anlamı olarak noktasızlık demektir. Bu göz kusurunda göze gelen ışınlar bir odakta, yani belli bir noktada kesişemezler. Astigmatizm basit tipte olabildiği gibi bazı hastalarda ayrıca miyopi veya hipermetropiyle birlikte olabilir. Bir diğer tipi de gözün bir ekseninin miyopik, diğer ekseninin hipermetropik yani mikst tipte olmasıdır. Astigmatlar hem uzağı, hem yakını net göremezler.Astigmatlarda baş ve göz ağrısı şikayetlerine sık ratlanır.

Astigmatizmde tedavi

a-) Gözlük
b-) Kontakt lens (sert lens veya torik yumuşak lens)
c-) Eksimer lazer (LASİK veya PRK)
18 yaşından büyüklerde, bazı hallerde 16 yaşından sonra, 5 diyoptriye
kadar olan astigmatlara eksimer lazer uygulanabilir. Yüksek astigmatlarda
gözlükle net bir görüntü sağlamak zordur. Bu kişilerde eksimer lazerle
tedavi en iyi çözümdür.


Bakınız.

LASİK ve PRK